Studier og kurs HF Bachelor Sykepleie Kjeller Programplaner for tidligere kull Programplan for Bache

HiOA awards degrees at all three levels: bachelors, masters, and PhD. .. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid .. FoU-seksjonen arrangert kurs i søknadsskriving for Horisont , workshop i programplan og det faglige utbyttet. .. o programplaner og emneplaner for studier på bachelor -. Fullført studium kvalifiserer til graden bachelor i sykepleie (Bachelor in Nursing). Sykepleierutdanningen ved studiested Kjeller vil fokusere på helsefremming . Kullet deles deretter i to grupper som gjennomfører praksisstudier i . Programplanen er tilrettelagt for studentutveksling i 2. og 3. studieår for et. Hjem · Studier og kurs · Sykepleie - Kjeller, tre-terminsordning Bachelorutdanning: studiepoeng Kull Opptakskrav til studier er bestått Vg1 + Vg2 og fagbrev som helsefagarbeider. generell kompetanse, se programplanen for sykepleierutdanning Kjeller kull (kommer primo juni ). Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene Sted Kjeller, Skedsmo Språk Norsk Antall studenter Kostnader Semesteravgift: kroner. . Programplan kull · Politiattest · Programplaner for tidligere kull. Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Sykepleie - Kjeller Bachelorstudium i sykepleie - Undervisningssted Sandvika. Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske Studiets organisering kull Programplaner tidligere kull. Endringer godkjent av prodekan HF: Bachelorstudium i sykepleie er en 3-årig profesjonsutdanning ( studiepoeng). Programplanen har først en generell del som gjelder for studiet som helhet, deretter .. Asia, må delta på obligatorisk feltforberedende kurs i regi av høgskolen før avreise. Mangler: kjeller ‎ bache.

Videos

Lure søk - Medline for 1. år sykepleie bachelor

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail