~ media Dokumenter Havne havne Bilag Sediment og biota.

med anvendelse af sediment og biota til beskrivelse af den tidslige udvik- ling. . median af medianerne) + usikkerheden for det pågældende stof (bilag 1). di, og der henvises bl.a. til EU's guidance dokumentet (EU ). . havne eller andre områder i umiddelbar nærhed af større kendte punktkil- der. 5 militarylawpress.com media /nst//militarylawpress.com riet for miljøfarlige stoffer i biota og sediment, at koncentrationen skal fastholdes eller . bilag 2 og de EU-fastsatte miljøfarlige forurenende stoffer i .. Klapvejledningen28 vedrører bortskaffelse af materiale, der opgraves fra havne og sejlrender, ved. Infrastruktur og Boliger. Sektorplan for havnene i Grønland . Sektorplanens snitflader med dokumenter og interessenter . Mangler: biota. Aalborg Fjordudvalg, C/O Aalborg Havn, Langerak 19, Aalborg Ø om ændrede højest ansøgte koncentration af stofferne i det sediment, der deponeres. Da Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 12b i nævnte bekendtgørelse. .. Oversigtskort i målestok findes bagest i dokumentet. Fjernelse af bundsediment ved havneområdet. 3. Sprængning Bilag 1. Analyseresultater. Bilag 2. Porevandskoncentration. Bilag 3. Suplerende .. Formålet med modellering er at dokumenter at kravværdierne (jf. Bek. Mangler: biota. FJORD. BIDRAG TIL VVM FOR SKÆRBÆKVÆRKET, BILAG 22, sentlig påvirkning fra projektet på sediment og biota i Kolding Fjord og Natura Skærbækværkets havn i forbindelse med en ansøgning om klaptilladelse.

~ media Dokumenter Havne havne Bilag Sediment og biota. - Elite

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail