Konkurrenceforhold Spoergsmaal og svar om konkurrenceloven Forhandler

sPøRGsMÅL os stR oM KoNKuRRENcELovEN. ANALYSER militarylawpress.com Konkurrenceforhold /Betalingskort/ Spoergsmaal-og-svar. Spørgsmål og svar om straflempelse Vi hører gerne fra dig, hvis du har mistanke om overtrædelser af konkurrenceloven. Du kan hjælpe os med at opspore. Konkurrenceforhold · Regler · Vejledninger · Afgørelser · Om konkurrencesager · Ofte stillede spørgsmål · For forhandlere · For leverandører · For dominerende.

Konkurrenceforhold Spoergsmaal og svar om konkurrenceloven Forhandler - sin

Internationale samarbejder på forbrugerområdet. Rammeaftale om oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet. Det er ulovligt, fordi det kan begrænse udbuddet af varer, så virksomhederne derfor kan holde priserne kunstigt oppe. Jo før vi får et tip, jo bedre, da det kan sætte en stopper for de økonomiske tab lovlydige virksomheder og forbrugerne udsættes for, når karteller opererer på markederne. Kendelser afsagt af Konkurrenceankenævnet. Formålet med denne vejledning er at fremme konkurrencen i Danmark ved at udbrede kendskabet til og forståelsen af konkurrencereglerne. Konkurrenceforhold · Ofte stillede spørgsmål · For dominerende virksomheder. Søg i vores viden Afgørelser, vejledninger, udgivelser, sider m.v. 4. Kapitel 4. Hvad risikerer virksomheder, som overtræder konkurrenceloven? reret om at sælge varen til den billigste pris. Dette er ikke blot til militarylawpress.com Spørgsmål og klager til Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrenceforhold Spoergsmaal og svar om konkurrenceloven Forhandler - skifte efter

Find en guide og læs mere om  cookies på kfst. Hvis du som forhandler har fået tildelt et område, hvor du er eneforhandler, vil det være en overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis din leverandør kræver: Ja, en leverandør må gerne tildele dig et bestemt eneforhandlingsområde, hvor du aktivt kan kontakte kunder. Du kan få mere at vide på flere måder. Fx hvis et kartel indgået i Danmark også påvirker markedet i Sverige og Tyskland. Hvis oplysningerne i statistikken derimod kan henføres til specifikke medlemmer eller afslører medlemmernes fremtidige planer om fx afsætning eller salg til særlige kundekategorier, vil statistikken være i strid med konkurrenceloven. Må jeg fastsætte vejledende udsalgspriser?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail