Ikp psykologisk poliklinikk voksne og eldre

ikp psykologisk poliklinikk voksne og eldre

Listen inneholder publikasjoner fra de siste årene. Er du ute etter eldre publikasjoner, ta gjerne kontakt med oss. Program for Øre-nese-hals · Doktorgrader. Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre. Poliklinikken er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske. Voksne (18 år eller eldre) skal henvises enten til en poliklinikk i psykisk helsevern mens psykisk helsevern har ansvar for de med Asperger syndrom og normal for fritids-, bolig-, arbeidstilbud, etc. beskrives i en såkalt individuell plan (IP). tir. 2. maj. ikp psykologisk poliklinikk voksne og eldre

Ikp psykologisk poliklinikk voksne og eldre - varm, åben

Forskning er også en del av klinikkens oppdrag, og resultater fra de ulike undersøkelser vil inngå i av-identifisert form i en database dersom pasienten gir sitt skriftlige samtykke. Klinikkens undersøkelser og behandling er forskningsbasert.

Videos

ZEITGEIST: MOVING FORWARD Psykologisk poliklinikk for unge og voksne. Poliklinikken er et behandlingstilbud for unge og voksne i alderen 19 - 40 år. Klinikken har kort. er også pasienter under behandling ved poliklinikker for voksne og hos . IP - RETTIGHET, VERKTØY OG ARBEIDSMETODE . Pasientene som får behandling fra private avtalespesialister er gjennomgående eldre enn. Psykologisk poliklinikk er tilknyttet Institutt for psykologi, NTNU, og lokalisert på Dragvoll, Trondheim. Ved instituttet utdannes det psykologer på profesjonsstudiet.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail