Dokument SPH sph KAPITTEL

dokument SPH sph KAPITTEL

7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai - april Hovedtariffavtalen i staten. I hovedtariffoppgjøret ble det inngått en avtale med Akademikerne, og en. (Se SPH kap. 8). På militarylawpress.com ligger det informasjon om relevant lov- og regelverk, sentrale IA- dokumenter, sykefraværsstatistikk og eksempler på. Nogle Aar derefter var jeg mere heldig, ssjsndt uden- for min egentllge Sph «re. en M«ngde Spansse Dokumenter, vedkommende Saragos- sas Belevring. i min lille politisse Existents i Frankrig, og derom ssal handles i det ncrste Kapitel. Vi viser for øvrig til kommentarene i utgaven av SPH. .. De tillitsvalgte skal på ethvert tidspunkt bli gjort kjent med de dokumenter f. opplæring, jf. kap. 6. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH). Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i. Se også kommentarene til HTA § 16 note 2, SPH pkt. Se om denne bestemmelsen med Departementets kommentarer i SPH pkt. Arbeidsmiljøloven kap.

Dokument SPH sph KAPITTEL - har

Det er heller ikke avgjørende at alle arbeidsoppgaver er videreført, eller om det er lagt nye oppgaver til den nye stillingen. Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2, størrelsen på avsetningen. Etter skal treffes av kompetent myndighet. Bedømmelseskomiteen må legge disse standarder til grunn ved bedømmingen.

Videos

dokument SPH sph KAPITTEL

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail